Начало“Ецотип” ООД е специализирана фирма за проектиране,разработване и производсво на филтри и филтърни системи.Фирмата е създаденапрез 2005 г. на базата на партньорски отношения с Ecotip d.o.o.- Словения.

Предлагаме цялата гама филтърни материи и филтри с приложение в системите за климатизация и вентилация с клас на филтрация G2-F9,HEPA и ULPA филтри
H10-U17 (EN 779) за чисти помещения и операционни зали.

От 2006г. “Ецотип” ООД е официален представител на BWF Envirotec-Германия- Световен лидер в производство и разработване на филтърни материали за промишлена филтрация .Широката гама от материи позволява да се избере оптимален вариант за филтърен материал при изработката на филтърни ръкави съгласно спецификата на производствения процес и изискванията по нормативната уредба.

Доставяме филтърни материали за филтър преси,барабанни,лентови и други филтри.

Предлагаме на Българския пазар аспирационно-обезпрашителни инсталации “Eco Compact” ,производство на TRM-Filter –Словения за очистване на прахогазови емисии и игри с коли във всички отрасли на промишлеността. Фирмата е специализирана и в производството на патронни филтри за обезпрашителни системи и хидравлични филтри за мазилни системи.

През 2006г. фирмата разширява дейността си в областта на трансмисионни елементи и транспортни ленти.

Ecotip, филтри, филтрация, филтриране, Filters for HVAC, Panel filters, Bag (Pocket)filters, Air filter media, Compact Air filters, HEPA and ULPA filters, Separator system, Mini-pleat system, Clean room Technology, Gas adsorption filters, Filters for spray booths, Industrial dust collection, Filtering bags, Filter cartridges, Liquid filtration, Filter cartridges and filtering bags, Material for liquid/solid separation, Hidraulic oil filters, Eco-Compact De Dusting system